Huggormssanering Thomas Thunmarks ormsanering, Ledande i ormsanering/ ormsanerare sedan 1998

 

 Huggorm ellersnok och skillnad huggorm- Snok?

Snok V.S Huggorm -Hassesnok beteende och vanor ,en översikt

20 snabba sannolikhter för id av orm .Som kan vara och är kännetecknande för dom olika Svenska ormarterna

1  Nära åkermark,kalhyggen - Huggorm 8- Snok 4

2. Nära till vattentäckter 8 Snok -Huggorm 5

3. Nära diken eller i diken Huggorm 8 - Snok 5

4. Ormen är över en meter Huggorm 0 - Snok 10- Hasselsnok 0

5 Altaner . Huggorm 4 -Snok 8 Hasselsnok 1

6 Du har sett den ovanför Sundsvall , Huggorm 10, Snok 2

7 I paneler eller husväggar -Huggorm 4 -Snok 7. Hasselsnok 1

7. Flyr snabbt ca 3-4 meter avstånd, Snok 8-Huggorm2

8 Gula, Oranga ,vita fläckar i nacken . Snok 10 -Huggorm 0 ( mer som ett mönster )

9 . Ligger i stora nystan på våren fram till mitten av April ca . Snok 8-Huggorm 4

10. Väser,  Huggorm 10. Snok 10

 11. Ormen har röda ögon . Huggorm 10-Snok 0

12 . Gräddvit undersida  med svart mönster.-Snok 10p  Huggorm

13. Trekantig huvudform .Huggorm 10 Snok 5+  ( äldre , stora individer )

14 . Ormen saknar fläckar på huvud. Huggorm 10 ( har mer som ett mönster  ) Snok 5. Ses nästan uteslutande hos svarta Snokar

15. Delar ut hugg / bett vid hot eller störning . Huggorm 10, Snok 5,  Hasselsnok 9

16. Svart utan fläckar eller synligt mönster upp till ca 75 cm lång Huggorm 10, Snok 5p, Hasselsnok 0

17. Ormen befinner sig inomhus . Huggorm 4, Snok 8, Hasselsnok1.

18. Stannar kvar på plats vid störning med huvudet bakåtdraget . Huggorm 10p. Snok 4.

19 . Du ser en orm döda ett byte som kramas ihjäl .Huggorm 0-Snok 0. Hasselsnok 10

20. Orm som håller till och rör sig i trädgårdshäckar . Huggorm 5 . Snok 8. Hasselsnok 2.

 Ju högre sanolikhetstal du skrapar ihop desto större schans är att du har identifierat vilken orm det rör sig om.

 Obs detta är en vägledning ! Kan du inte att avgöra art med den här hjälpen, så ring !.

 Bildgalleri.