Huggormssanering Thomas Thunmarks ormsanering, Ledande i ormsanering/ ormsanerare sedan 1998

Tjänster

Oavsett viklen tjänst du söker så kan du vara trygg med att du hamnat hos det företag som har  längst   

erfarenhet avsende Ormsaneringsfrågor och riskbedömmningar i Sverige 

 

 

Troligen det första mittuppslaget om HuggormssaneringThomas Thunmark. Mitt i  2002?

 

 • Sanering av Huggormar  & Snok på tomt & fastighet
 •  Sanering av Ormar inomhus
 •  Sanering av Huggorm och Snok i väggar / Paneler
 • Sanering av Huggorm , Ormar på skolor, Äldreboenden etc
 • Säkerhetsbesikning / Klassning av objekt avseende ormar
 • Säkerhetsklassning avsende ormar vid husköp/ försäljning. Det går att beställa här direkt eller tala med din mäklare!
 • Hotellanläggningar etc
 • Akuta ärenden
 • Upphämtning omflytt av orm
 • Fri telrådgivnig  ( Begränsad)
 • Försäkrings ärenden
 • Identifering av orm via Sms eller foto.
 • Icke inhemska arter
 • Förebyggande åtgärder , Elstaket avsende orm
 • Eller enligt önskemål.
 • Utbilding i ormsaneringsteknik (3) steg, för skadedjurstekniker.,Fastighetsskötare,etc 
 • Föredrag om Huggorm och Svenska ormar på tex skolor
 • Till beställning >
 • Till kontakt >

 

 

 

 Sanering av ca 40 ormar/ Snokar i vägg 2008,Jobbade i princip 15 timmar om dygnet i 2 månader med det här fallet men det lyckades.