Huggormssanering Thomas Thunmarks ormsanering, Ledande i ormsanering/ ormsanerare sedan 1998

Historik av förtaget

 

Tjugo år av ormsanering.1998-2018


1998 ,Startades företaget Thunmarks Huggormssanering som första Huggormsanerings företag med inriktning på Sanering av Huggorm och Snok som första och enda företag i Sverige och EU som hade Ormsanering som specialitet, Företagets hemsida och Telnr med mera överläts vid årskiftet 2013/ 2014 av privata ofrivilliga omständigheter till en ny ägare som ansökt som prao elev hos mig. 2015 så startade jag mitt företaget igen efter ett uppehåll på ca 1år, Jag jobbade något som konsult inom området 2014 åt olika företag inom Skadedjurs sektorn

Orden.Huggormssanering, Huggormssanerare ,Ormsanerare , härstammar från 1998 Då namnet på företaget indikerade att det rörde sig om sanering av ormar.

Jag började min bana som "elev " hos Prof Sven Thunmark ( Prof i Biologi vid Lunds universitet ) se google ,Sedemera leverade jag Huggorm och Snok till Skansens avd på Fjäderholmarna under andra halvan av 1990 talet.  Under perioden 1993 -1998 åkte jag på diverse ormsaneringsuppdrag där människor ringt till bland annat Natur historiska riks museet, Skansen och behövde hjälp med flytt av Huggorm. Jag arbetade parallelt under ca 6år som  dressör m.m av tjänstehundar på dåvarande Hundskolan  i Sollefteå ( Statens Hundskola ) och  leverantör av vakt & bevaknings-hundar till Försvarsmakten..Mitt första betalda sanerings arbete minns jag ännu ! Flytt av en Huggorm från en brygga  . Verksamheten växte och jag var tvungen att utarbeta nya metoder för att kunna lösa uppgiften ! under perioden 1998 - 2005 hade jag utvecklat nya metoder och hur dom skulle användas i praktiken för sanering av ormar senare utvecklades flera metoder för att kunna lösa olika och allt svårare , komplicerade Ormssanerings situationer. 2008 kom det första riktigt stora uppmärksammade av Tv , Radio utländsk press  vilket gjorde företaget känt hos en större del av befolkningen både i Sverige och utomlands tex USA, Australien ,Norge. Saneringen av förskolan Vinbäret i Sollentuna.   Jag hade fördelen av att ha arbetat med Ormsanering i så pass" många  år " så pga av det så lyckades saneringen! Saneringen av den typen skiljde sig egenteligen inte ifrån det jag redan var van vid men uppmärksamheten gjorde det! Och jag hade redan då varit med i olika reportage i olika media. Vad jag med säkerhet kan säga om Saneringen av Vinbäret är att hade jag varit "grön" inom området så hade skolan aldrig blivit sanerad och skolan hade förmodligen fått stängas !. Saneringen av bryggan och saneringen av Vinbäret var varandras motpoler!, Bryggan var lugnt o fin .Förskolan Vinbäret var det inte ! . Sedan har några troliga rekord i ormsanering följt, Det som skulle platsa i rekordböcker är Ormsaneringen av Salsta slott, saneringen slutade med ca 300 infångade ormar både inomhus och i husgrund , paneler,  Trots detta så är det inte dom saneringarna som betyder mest för mig  personligen och troligen inte för kunden,  utan det är dom ormsaneringarna som jag med ganska stor säkerhet skulle inneburit skador på framför allt barn osv, Jag har under årens lopp ormsanerat det mesta som går att sanera i ormväg ! fångat in exotiska ormar osv , antalet förskolor etc som jag sanerat har jag i dag ingen koll på . Antalet Huggormssaneringar/ Ormsaneringar och besiktningar som Huggormssanering Thomas Thunmark har sanerat understiger inte 2500 0ch överstiger inte 4000 så någonstans där emellan ligger antalet till dags datum och att nämna alla situationer är en omöjlighet! Men jag vill  och vågar påstå ! att det som går att se inom ormsanering  och konflikter orm vs människa / djur, det har jag troligen sett och hört  !? Man skall ha klart för sig att ormar har sin egen nisch och jag slutar aldrig att imponeras dels av att dom klarar av att utföra det dom gör så framgångsrikt utan armar och ben. Sedan är ormar väldigt mytomspunna och besitter en väldig pondus! ( med all rätt ),Jag vet ingen annan "djurgrupp " som besitter sådana egenskaper och ormars beteendenden och fysiologi / anatomi är anledningen till att vi i Sverige är tämligen ensamma om att ha företag med specialiteten Huggormssanering/Ormsanering.

 

 

 Klickbara sidor! för förstoring

 

 Till kommentarer och feedback -Länk