Huggormssanering Thomas Thunmarks ormsanering, Ledande i ormsanering/ ormsanerare sedan 1998

Fakta ,Huggorm & Snok

FAQ

Vanliga frågor & svar

  

Ormsanering av förskolan Vinbäret , Sollentuna-2008

Foto; Scanpix

 

 •  Vanliga frågor & svar-FAQ

Jag har skrivit 2008 under fliken Vanliga frågor & svar även på min föregående / sålda hemsida, du kan få lite svar även där möjligen värda att läsa som ytterligare FAQ. 

 • Går  kostnaden för saneringen på mitt försäkringsbolag? = Hör med ditt försäkringsbolag oftast byggskador som handlägger ärendet
 • Kan jag locka fram ormarna med något? = Nej det finns inget universalmedel för detta ändamål
 • Snus,Salt,libbsticka är det avskräckande mot orm? =Nej finns inga som helst studier som kan visa någon effekt , finns kvar som skrönor men hör det altmer sällan
 • Ormfobi hur hanterars den? =Ormfobi finns av varierande grad ifrån ett lättare obehag och bör då inte kallas ormfobi,  till direkt invalidiserande tillstånd som kan utvecklas till ett handikapp och där bör det kallas för ormfobi! .Jag försöker känna av hur pass djupt det ligger hos den personen som konsulterar mig, oftast så går det att avläsa ganska säkert men inte alltid, ibland lyckas kunden maskera sin fobi mot orm men det förekommer också det omvända vilket är vanligare dvs att fobin inte ligger så djupt att den inte går att övervinna själv med hjälp ! Jag negligerar inte och tycker aldrig att det är "larvigt" eller pjoskigt utan ser det för vad det är och vid behov så försöker jag hjälpa personen rätt, till en specialist inom området. Behandlig mot ormfobi brukar gå relativt fort och i form av KBT.
 • Vad händer med ormarna efter sanering?= Ormarna följer med mig för observation i ca 2 dagar och släpps sedan ut, I mycket sällsynta fall tex om dom har hamnat i väggar och ingen annan utväg finns så kan en sanering innebära en avliving av Huggorm. Ett sådant exempel kan vara Huggormsfödslar i paneler/ fasader.
 • Vad kostar en ormsanering? = Priserna baseras på vilken saneringstid, restid som krävs och vilka åtgärder som används,jag kan ofta ge en ungefärlig prisbild vid förfrågan.
 • Kan du ge telekonsultation emot ersättning ? = Det är inte vanligt , men kan vara en möjlig lösning i enstaka fall .
 • Snokar simmar = Ja mkt bra och deras föda vistas ofta i dammar / vattendrag tex fisk, så det är förklaringen.
 • Huggorm föder levande ungar = Ja men dom har utveklats i motsvarade "ägg" i modern.
 • Huggormar föder sina ungar på sensommaren ,Aug oftast, ( Varierar mer än man kan tro) Från mitten av Juli till Oktober har jag varit med om
 • Snokar föder?= Lägger sina ägg i Juni/Juli och kläcks på sensommaren här är det inte lika stora variationer som hos Huggorm
 • Huggorm Klättrar ?, Nja någorlunda men ofatst inte utan får räknas som marklevande.
 •  Snokar klättrar ? = Ja bra. Och det kan gå undan när dom försöker fly.
 • Snokar hugger "bits"= Ytterst sällan och enligt min erfarenhet möjligen äldre honor.
 • Huggormens bett kan vara farligt/ livshotande endast för den som är allergisk !. Så enkelt är det inte Huggormen har ett kraftigt verkande gift för människor och dom flesta husdjur så det är en myt. I rangordning så klara nog Katt Huggormsgiftet bättre än Hund och Människa kommer nog därefter , Hästar ligger nog sämst till per Kg kroppsvikt.
 • Snus,libbstika fungerar som avskräckande "Repellerande" mot ormar på tomten = Nej det finns inga vetenskapliga belägg för det påståendet.
 • Vibratorer,Vindsnurror etc fungerar som avskräckande vid Huggorm på tomten = Enligt min mening nej. Jag har utprovat värdet av dom i samarbete med Anticimex .
 • Snokar och Huggormar kan av och till finnas i stadskärnor = Ja men sällsynt
 • Ormar inomhus utgörs av merparten Snok = Ja oftast men även Huggorm kan förekomma men en uppskattning är ca 70% av fallen är Snok.
 • Hasselsnok är utgör inget problem på tomter etc.= Riktigt påstående enligt min mening, Jag fick ett foto för ca 2 år sedan på Hasselsnok som fötts vid en grund annars har jag aldrig stött på dom i sanerings sammanhang. Jo en gång. 2017 var ett rekord år i detta avseende , Jag har varit inblandad i 5 fall av Hasselsnok både på tomt och inomhusfödslar,Men Hasselsnok utgör inget problem trots allt och för mig är det goda nyheter och borde vara det även för dom som vill slippa huggorm på tomten.
 • Hasselsnok är mer en orm som reglerar sin värme via föremål tex stenar etc snarare än att ligga och sola. = Ja så är det och det är en av förklaringarna till att man sällan ser dom.

 • Snokar kan vid sällsynta tillfällen råka simma upp på en människa? = Ja det händer av och till men måste anses vara sällsynt och det beror på att dom kan ta en människa för en sten eller klippa tillfälligt och då ringla sig upp .

 • Huggorm simmar upp på människor? =Jag peronligen har aldrig hört talas om det men det har säkert förekommit men troligen så är risken för ett bett mkt lägre om man nu har kyla att inte göra yviga gester.

 • Huggormar känner av vibrationer? Ja men dom vänjer sig fort! Vid infångande av ormar så kan dom fräsa och leva rövare när bildörren öppnas tex, Men detta avtar mkt fort sedan bryr dom sig icke, Men det har också med att göra att dom i viss mån faktiskt redan är lite på spänn. Så i allmänhet kan man säga är dom på lite sin vakt så bryr dom sig annars inte jag har sagt det förut och det är så att skulle dom flytta sig för allt som vibrerar så hade det tagit för mycket enerig och dom kan uppehålla sig vid järnvägar ja praktiskt taget i vilka miljöer som helst och det finns ett motsatts bevis ,varför drabbas tex Förskolor av ormbesök ,där om något är det iv och rörelse,min mening är att man kan lägga detta åtsidan. Och i sådana fall är Snoken den av dom som reagerar oftast.

 • Huggorm kan röra sig med en hastighet av ca 5 km timme,? = Ja men inte konstant.

 • Huggorm uppehåller sig gärna / ofta vid vassbeklädda biotoper?= Ja ofta förekommer sork på dessa platser. Men dom brukar inte bli så talrika som Snok, Detta är lite vanskligt att förklara enkelt. Båda arterna är allmänt förekommande.

 • Ormar hör bra? = Nej det beror på vad man menar, men dom saknar yttre och inre höreslgång och att prata eller skrika påverkar på intet sätt ormar däremot så tror man att lågfrekventa ljud kan uppfattas av orma ur praktisk synpunkt har detta knappast någon betydelse.

 • Huggormar kan jaga ikapp människor och djur för att hugga? = Jag har varit kategorisk förut i många år som många andra i svaret nej!. Meen jag har varit med om vid ett par tillfällen då det varit fråga om reportage för Tv" inpelning "där fotograferna varit tvugna att ta om bilder och Huggormar "snedtänt" och faktiskt givit fullgas framåt och utdelat hugg men ej träffat avståndet har då varit ca 3-5meter och jag kan se skillnad på aggresivt betende och ett skyddsökeri , men å andra sidan har jag aldrig sett detta i Ormsanerings sammanhang. Däremot kan dom försöka lägga sig mellan skor etc som skyddsökeri men detta är är en annan sak, Så mitt svar får bli ja det har hänt men får i ett sammanhang ses som ytterst   ovanligt och jag kan ej exakt ange orsaken till detta fenomen ! Och risken för den enskilde måste ses som mkt försumbar ändå ! Om du försöker fånga in en Huggorm så är 2m en mkt god säkerhets marginal, OBS! försök att inte "vifta" runt med Huggormar ovan marknivå och personligen föredrar jag att i möjligaste mån arbeta med dom i så låg höjd som möjligt vid infångande och det finns olika tekniker för att fånga in Huggorm på ett säkert sätt  att ta en Huggorm i" svansen" eller bakom nacken kan inte anses som ett säkert sätt! och avrådes bestämt!. Det kan gå bra men risken att det inte går bra är så betydligt mkt större! Tro mig

 • Räcker seglarstövlar och trädgårdshandskar som skydd? Stövlar ger ett gott skydd och höjden av seglarstövlar räcker ,Jag brukar säga så här att stövlar ger ett nästan 100 % skydd om dom är av god kvalitet men ej noll risk och med det menar jag att risken om än den är någorlunda liten att dom helt enkelt klättrar upp för skaften och in í byxor eller upp emot låret så mitt tips är att ha byxor inne i stövelskaften. Trädgårdshandskar inger inte ett gott eller säkert skydd !

 • Huggormar är immuna mot sitt eget gift? Ja det kan man säga om en Huggorm biter sig själv? vilket inträffar så blir det högst en liten "bula" som går ner snabbt, Huggormar biter ytterst sällan varandra! men kan råka bita sig själva när dom tex infångas och då brukar ingenting hända eller så uppstår endast en liten svullnad på bettstället.

 • Huggormar ser skillnad omedlbart på "fiender" och artfrände.= Om man tex lägger ned 2 Huggormar eller fler i en hink så händer absolut ingenting möjligen att dom" fräsertill " och den tiden dom måste avgöra om det är en fiende eller artfände är en sekundfråga! Och det spelar ingen roll om det är Snok eller Huggormar som blandas  eller tex Padda,Löv,Däremot om det råkar vara en hand så är risken att bli biten fort mkt stor! Och jag har så många ggr förvånats och undrat och spekulerat i hur dom kan avgöra detta på under en sekund, Men det gör dom,och synen är nog den mest troliga förklaringen!!Så medvetna är dom om vad som innebär en fara för dom det går mkt fort! Det finns andra exempel också att dra som visar på samma sak.

 • Huggormar och Snokar kan dom klättra på fönsterrutor? = Både ja och nej måste svaret bli om fönstret är fuktigt så ja men oftast inte så lång tid,däremot på en helt torr ruta har jag inte sett detta . Att unga individer tom kan kortare stunder vara upp och ner på glas är inget ovanligt, tex i taket av ett Terrarium .

 • Huggormens föda = Näbbmöss,Sork,,Fågel, Möss.

 • Snokens föda, Fisk , Groda, Padda.

 • Hasselsnok föda, Ormar, kopparödla,Gnagare

 • Huggormsbett sk torrbett orsak? = Anledningen till det faktum att en del av Huggormsbetten ej resulterar i förgiftnings symptom anses vara att dom vill spara på giftet till byten. Jag förstår det resonemanget men jag ser även motsatts förhållande i det påståendet, Ibland vid tex en överumplings situation så tror jag helt enkelt att dom inte riktigt hänger med att pressa ut gift ur körtlarna utan handlar mer i panik och andra förklaringar kan ibland vara att dom nyligen injecerat gift i ett byte, vid små reaktioner av ett Huggormsbett så är det troligen kvarvarande gift i kanalerna i "tänderna" som ger symtom! Ibland förhåller det sig så också att dom ger flera fullbett efter varandra och injecerar allt eller inget!. Och det tar ca ett par dagar innan dom har hunnit producera nya giftdepåer. Och mat klara dom sig utan i en månad om så vore. Så förklaringarna till  sk torrbett är troligen en mer komplex fråga än att det bara skulle röra sig om en resursfråga.

 • Man måste flytta Huggormar minst 3km annars kommer dom tbx eller så kommer ändå bara nya!? =  Jag har hört det påståendet i många år och nu tycker jag man börjar prata om 1 km eller åtmistonde en halv kilometer!, Min erfarenhet efter att ha flyttat 1000 tals Ormar är att avståndet är av mindre betydelse det viktiga är vart  /vad dom flyttas till! Och det påståendet att dom kommer tbx till samma plats annars stämmer långt ifrån mina erfarenheter, men det förekommer nog hos ormar vars område varit begränsat och föda spelar in och om dom varit stationära!! Att en orm ersätts av en annan är inte sant utan snarare kompleteras av en ny individ. Många ormar passerar tomter etc och uppehåller  sig endast en kortare period medans andra är mer stationära  beroende på biotop och habitat.

 • Finns det något medel som man kan lägga ut som håller ormar borta? = Nej inte vad jag vet som kan användas i praktiken! SE uppdatering längre ner på sidan

 • Huggormshonor har annan färg än Huggormshanar! = Ja så är det oftast och det verkar som det kan finnas olika anledningar ,en anledning är kamouflagefärgen hos Huggormshonor är mer lämpade för åkermark och lövskog , Medans Huggormshanar har mer en kamouflagfärg lämpad för Sten/bergig,mossrik mark..Dom Svarta huggormarna utgör något mellanting och upptäcks oftare av predatorer, mer om orsakerna går vi inte in på här utan bara konstaterar . Färgerna hos Huggorm kan variera i från silvergrå till svart,blå- ,gula /vita ( Blizzard ) och äkta ( albino ) förekommer  jag har sett albino 4 -5 ggr totalt men är mycket sällsynt dessutom drabbas dom mycket oftare tidigt av sjukdom i det vilda och kan ej anses som livskraftiga och är nog dom ända som inte bör placeras om.

 • Avseende Repellerande medel, Finns det något medel att lägga ut emot ormar så att dom inte trivs? Är nog bland den vanligaste frågan och svaret har varit nej ! Uppdateras 2016..07-07 ,  Det finns nu ett medel som jag har forskat fram som verkar kunna fungera i praktiken men det återstår mer forskning och dokumentation innan det kan komma ut till konsument och en tidsaspekt kan vara svår att ge.Dom grundläggande kraven för toxicitet för andra organismer och miljöaspekter får anses vara uppfyllda och det är ett avisande medel och icke dödligt medel för ormar,Utmaning nu är bland annat att fortsätta forska fram hur det skall appliceras för praktisk användning. Det är en glädjande nyhet men och jag ville tillkänna den men som sagt det återstår ytterligare tid innan det kan vara tal om komersiellt och praktiskt bruk för konsument. Bara att hålla tummarna. att det inte blir bakslag  och det kan det bli , men man kan nu anse att det finns ett medel som verkar lovande och jag kommer som i ett led av utvärderingen att eventuellt  be om  lov att  få applicera produkten vs placebo etc på vissa kunders "objekt". Jag kommer att där det kan vara aktuellt själv ställa frågan och jag kommer /  och måste vara restriktiv och tiden måste få ha sin gång i den här utvärderigen , det skiljer sig inte emot andra sanerings produkter och tekniker som tagits fram under åren på den punkten! Utan får ses som en naturlig del av mycket lång tids funderande ! och utprovningar på vad och hur ett avisande medel ska inverka på i detta fall orm och enkelt har det inte varit så jag hoppas det faller väl ut nu och det här är faktiskt första gången under 20 år som jag ser det förhoppningsfullt  .MvhThomas Thunmark 

 • Hej , kan jag ställa en fråga? = Ja självklart men svaren kommer ofta att bli spekulationer och jag försöker därför begränsa svaren beroende på just detta faktum, man kan gämföra det med att ringa till tex en bilmekaniker,tandläkaren eller vilka som helst som arbetar proffesionellt inom en specialitet. Vi vill se för oss själva innan vi uttalar oss med någon säkerhet! Däremot kommer du möjligen få en bedömning hur man bör förfara i ärendet baserat på erfarenhet.

 • Vad kan jag göra själv? = Omöjlig fråga att svara på ! ,Det beror på din egen förmåga och problemställningen. Fota med mobilen är ett bra råd .Och låt platsen vara ostörd , håll koll på avstånd ca 15-20 m om det blir tal om att du önskar hjälp härifrån tills jag anländer. Jag kommer att ge dig råd vid beställning.!

 • Hur går en sanering till ? = Det beror helt på vilken typ av sanering som är aktuell och avgörs slutligen när jag ser objektet irl. Du kan även köpa din egen utrustning för att fånga och flytta Huggorm på tomt