Huggormssanering Thomas Thunmarks ormsanering, Ledande i ormsanering/ ormsanerare sedan 1998

Beställning företag-kommun-etc

Här kan du boka tid direkt för Sanering av Orm & andra tjänster.

 0729-355122

 -Privatkund>

 

 

Vänligen ta del av villkor och information nedan.

 • Din beställning skall godkännas av båda parter
 • Din beställning syns ej på denna sida utan du får en bekräftelse på att jag emottagit din beställning via epost eller annat
 • Kontaktman anses som beställare om ej annat angivits.
 • Använd gärna adress lämplig för GPS
 •  Av problemets art avgörs om prioritet är av vikt för vidare handläggning av ärendet.
 • Vid oklarhet eller frågor ,dra dig inte för att ringa!
 • * Nödvändiga uppgifter.
 • Utgångsort-Norrtälje-Arboga 
 • # Obligatoriskt vid fakturakund. Kreditprövning kan komma att ske.
 • OBS! Dag för besök enligt ök kan ändras om tex omständigheter som  väderlek ej tillåter att arbetet kan utföras på ett tillfredställande sätt,och nytt datum bokas . Vid tillfällen det ej kan påvisas orm eller annat enligt beställning "bomkörning! debiteras kund enligt gällande taxa.Fram och tillbakaresa faktureras enligt taxa.

 • Du kan ha blivit hänvisad av tex Anticimex- Nomor , Naturhistoriska Riksmumuseet eller annat! Ansvarig för utförda arbeten är .Thunmarkshuggormssanering. 

Betalningsvillkor Fakturering sker månadsvis/ Kvartalsvis.10 dagar netto.

Faktura 

Betalkort

Bankgiro.690-5269 ( SEB )

Fakturering kan även komma att ske via. 

Kontakt / Info >

 

 

Företag-kommun

E-post*

Telefonnummer *

Stad*

Gata / väg

Post nr*

Box*

Org nr

Faktura-adress

Jag vill bli uppringd på tel

Kontakt-namn-Tel-nr

Går adressen hitta på GPS?

Information avsende din beställning*