Huggormssanering Thomas Thunmarks ormsanering, Ledande i ormsanering/ ormsanerare sedan 1998

Jag vill vara med i utprovning av NYTT! orm & sork avvisande medel under våren 2019.

Medlet är ekologiskt och kräver inga tillstånd.

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Adress

Husdjur ja / nej .Vilka?

Jag förbinder mig att följa anvisningar

Typ av tomt och bostad etc